ҚАСАМ

Ҳикоя Шодмонқул шоша-пиша тепкини босди. У шошиб ўрнидан қўзғалаётиб, тиззасини харсангга уриб олди. Сўнг оғриқни ҳам унутиб, олдинга қараб ҳаккалади. Булоқ бошига етгач юраги зирқираб кетди. Ён- атрофни қоп-қора қонга бўяганича кийик боласи жон талвасасида типирчиларди.

СОФ ТУЙҒУЛАР ПЎРТАНАСИ

Шоир Назар Шукур ижодида лирик поэзия ўзига хос йўсинда жило топади. Унинг Чирoқчи кенгликлaри суруридан завқ олиб ўсганлиги шеърларидаги бадиий чизгиларда равшан тортади. Шоир ички руҳ, шеърий образлилик, теранликни бир-бирига қориштириб шеър яратади.

КУРАШ

Қисса Бугун сен кимлар учундир қаҳрамонсан. Агар эсинг бўлса, зинҳор уларга ишонма, олқиш-мақтовларига учма! Негаки, барча шўришлар ўша мақтовлар орти- да пинҳон ётади. Шунинг учун рақибдан кўра, аввало ўзингни енгишни ўрган!

ИЗЛАНИШЛАР САРХИСОБИ

Ўтган йилги болалар насрини кўздан кечирганимизда ҳам анча ўқишли асарлар яратилганига гувоҳ бўламиз. Яратилаётган асарлар шаклий-услубий жиҳатдан ҳам, жанр нуқтаи назаридан ҳам ранг-баранглик касб этмоқда. Атоқли адиб Худойберди Тўхтабоевнинг “Тагоб қишлоқ эртаклари”, Эркин Маликнинг “Набирамга мактублар”, Отабек Қувватовнинг “Олимжоннинг саргузаштлари”,…

Ки, ўн саккиз минг олам ўн саккиз ёшингдин айлансун

* * * Мунчаким дилкашдурур фархунда дийдоринг сенинг, Тонг эмастур жон била бўлсам гирифторинг сенинг. Ҳусн аро гарчи қуёш олий мақом ўлди, вале, Кўйинга юз қўйғон ул бир ошиқи зоринг сенинг. Маҳв ўлуб дийдоринга гуллар яқосин қилди чок, Боғ аро…

КЕЛИН

  Ҳикоя Аммо гаплашиш жуда пайсалга солинди. Бу ора- да келин оғироёқ бўлди-ю, иш янада чигаллашди. Бундай шароитда вазиятни чуқурроқ кавлаштириш орқали сал очилган хандақни жарликка айлантириш ҳеч гап эмас.

ДИЛБАНД

  Ҳикоя Бир йил чидадим ўшандай машаққатга. Қора тер- га ботиб, олтин тоғларни ваъда қила-қила ёт юрт- ларга олиб келган “валламат”лар йўлкира ҳисобидан бўйнимга илган ҳақни тўлаб, уйга бешикаст қайтдим.