Sharq yulduzi - adabiy-badiiy, ilmiy, ijtimoiy-siyosiy jurnal.

Adabiyotshunoslik

СЕРМАҲСУЛ ИЖОД

Рустамжон ТОЖИБОЕВ – (1958–2014). Филология фанлари номзоди, доцент. Қўқонпедагогика институтининг филология факультетини...