Дилором АБДУРАҲМОН

ҲАЛИНЧАК Новелла Беном, беором узоқ тўлғоқдан сўнг дунёга кўз очди. Худди кўз илғамас бир бало каби қабоғим устини макон айлади. Киприкларимда кўтариб юрдим уни, гоҳо…

дАВОМИ

Муслимбек ЙЎЛДОШЕВ

ОТАШИН СЎЗЛАРНИНГ ЖАРАНГИ ЎЗГА Муайян шеърга турли касб эгаларининг қарашлариҳам турлича бўлади. Хонанда бир назар билан қараса,режиссёр ўзгача мақсадда, сўз устаси эса бутунлайбошқача ракурсда ўрганади….

дАВОМИ

Нодир ЖОНУЗОҚ

САСИНГ ТУЙСАМ САФАРЛАРДА Бу қисмат – азалда бўлган асли ҳал,Фақат буни дилдан англамоқ лозим.Халққа хизмат учун берилгай амал,Фидойи бўлмоққа ҳар бир лавозим. Қадам бос улуснинг…

дАВОМИ

Саъдулла СИЁЕВ

ЖУРНАЛИМ – УСТОЗИМ Эртасига эрталаб умримда биринчи бор “Шарқюлдузи”нинг остонасини ҳатладим. Носир ака ўрта бўйли,оқ-сариқдан келган, юмшоқ сўзли киши экан. У менингқайси макондан эканлигимни, қаерда…

дАВОМИ

Луқмон БЎРИХОН

ЧЎЛДАН КЕЛГАН ТАШВИШ Бугуннинг ҳикоялари Ширинанинг юз-кўзлари тўла табассум, мамнуният.Гўёки, аҳли Оврўпони қойил қолдириб келган эриэмас, айнан ўзгинаси, гўёки, эри энтикиб кутаётганмукофотни у аллақачон қўлга…

дАВОМИ

Назар ЭШОНҚУЛ

ГИРЁН Она, бу сенга ёзилган мингинчи мактубимдир,ёзилмаган мактубларим балким ундан ҳам кўпдир, саноқнима керак она, сон нима керак?! Бу сенга ҳасрат эмас,она, бу арз эмас….

дАВОМИ

Ойдин ҲОЖИЕВА

           УМР ЧАРХПАЛАГИ Айб замондами, ўзимиздами Ё мол-дунёга ўч кўзимиздами? Ё бизнинг ясаган қобиққа сиғмас Қулочи кенг ўғил-қизимиздами? Замона чархига урилиб…

дАВОМИ

Муҳиддин АБДУСАМАД

МЕНГА ЙЎЛ КЎРСАТИБ БОРАР ЙЎЛ ҚАЙТИШ Мени кўриб бошланар дарров Пистазорда шивир­шивирлар. Бир­бирининг елкаси оша, Ишонмасдан қарайди қирлар. Қувонгандан шодон дарахтлар Қийқиришиб уриштирар қўл. Мендан…

дАВОМИ

Абдулла ШЕР

ЖУНУН ВОДИЙСИДА Туркумдан ЁР ВИСОЛИ Учиб­қўниб ўйнар ниначи Соҳилдаги улкан харсангда. Гарчандки, сен жиндак гиначи, Лекин бошим яна тиззангда. Ноз­араздан кўзинг сузилган Ва лабларинг чўччайган…

дАВОМИ

Рустам БОЙТЎРА

КЎЗГУДАГИ ҚИЁФА (Ҳикоя) У анчайин эҳтиёткор одам. Шу туфайлими, ё бошқа сабаб аҳён­аҳёнда бўлса­да,ўз туриш­турмушини тафтиш қилиб қолади. Қувноқ давраларни унчалик ҳам хушламайдиган бу одам…

дАВОМИ