Sharq yulduzi - adabiy-badiiy, ilmiy, ijtimoiy-siyosiy jurnal.

Чўлоқ чумоли

Ҳеч шоди нест андар ин чаҳон, Бартар аз дийдори рўйи дўстон. деган эдилар Абу Абдуллоҳ Рўдакий жаноблари. Бу сўз ўзбекчасига: Дунёнинг шодлиги йиғилса бутун, Дўстлар дийдоридан бўлолмас устун. маъносини беради. Биз қардош тожик халқи билан буюк аллома шоиримиз Абдулла Орипов айтганидай: Дўсту қардошдир азалдан, ўзбегим тожик билан. Иккиси бир байт ғазалдан, ўзбегим тожик билан. Қай […]

ЖАННАТИ ОДАМ

– Дада…Хона тўридаги каравотда ётган бемор – Ғаффоржон бўйнини хиёл бурди.Кейин ичкарига бир қадам қўйиб унга мўлтираб қараб турган ўғлига саволомузқаради.– Ҳалиги… Маҳалламиздаги муаллим. Қодир амаки келувдилар…Ғаффоржон бир муддат сукут сақлаб турди-да, “Кираверсинлар”, дегандекбош тебратди.Ҳаял ўтмай ўғли олтмиш ёшлар чамасидаги ўрта бўй, қотмадан келганкишини бошлаб кирди.– Ассалому алайкум. – Қодир муаллим хиёл эгилиб бемор ётган […]

КАМОЛГА КАФОЛАТ БЕРГАН ТАЗАРРУ

Тоҳир ШЕРМУРОД – филология фанлари номзоди, адабиётшунос. 1956 йилдатуғилган. Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика институтини (ҳозирги ТДПУ) тамомлаган. “Ҳаёт кўзгуси”, “Қардошлик камоли”, “Жозиб”, “Изҳор”, “Излаб”, “Усмон Азим ижодиёти” сингари китоблари чоп этилган. ТаҳлилАдабий ижодга мансуб истеъдод билан кенг жамоатчилик эътиборига тушмоқҳозирги эмас, олдинги асрда анчайин осон эди. Шунгача бўлган тадорик жараёниталабчан ўтса-да, ёш ижодкор эълон […]

Юзларимни силаб ўтди қор

Бибигул А* * *Мен бекатда турибман интиқ,Ёмғирларга термилиб ҳолсиз.Келмаслигинг кундуздай тиниқ –Келарингни ўйлайман ёлғиз! …Кеч тушмоқда, хотирим сўлғин,Бу дунё ҳам кўнглимдай юпун.Ёнгинамда турган айрилиқ,Авто тутиб берар мен учун. Юзин ювган ҳорғин япроқлар,Хайрлашар елка учириб.Томчиларга айланган чоғлар,Оловларни қўяр ўчириб. Кетавердим. Ёлғиз. Сарҳадни,Ўйларимда толдириб етдим.Сен келмаган ўша бекатни,Мен кимгадир қолдирдим… кетдим. * * *Йўлларнинг адоғи кўринмас сира…Тирбанд […]

СЕРМАҲСУЛ ИЖОД

Рустамжон ТОЖИБОЕВ – (1958–2014). Филология фанлари номзоди, доцент. Қўқонпедагогика институтининг филология факультетини тамомлаган. Унинг икки юзданортиқ илмий, публицистик мақолалари эълон қилинган. “Фурқат абадияти” илмийрисоласи муаллифи. Носир Зоҳидни саксонинчи йиллардан буён яхши биламан. Ўша пайтларадибнинг шеърлари, ҳикоя ва ҳажвиялари шаҳар, вилоят, республика нашрларидачоп этилиб турарди. Кейинчалик бу шеърлар “Тазарру” номи билан китобхонларқўлига етиб борди. Тўпламдан бармоқ […]

БОТИНИЙ ВА ЗОҲИРИЙ ТУШУНЧАЛАР

Салима ЖУМАЕВА Шеърият инсон ички дунёси, унинг ташқи воқеликка муносабатларимажмуасининг шеърий образлар воситасида акс этишидир. Ҳиссий туйғу биланйўғрилган чинакам шеъриятнинг таъсир қуввати эса уммонга тенг. Таниқли шоирИкром Отамурод шеърияти китобхонни ҳаётнинг, борлиқ олам ҳодисаларинингкўпроқ ички томонига, ботиний моҳиятига синчковлик билан назар ташлашга, табиатва ҳаёт ҳаракатларини англаш, билиш ҳамда изланувчан бўлишга даъват этади. Шумаънода шоирнинг лирик […]

Mushukdan qilmang gumon

Sharifa SALIMOVA – O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi. 1951 yilda tug‘ilgan. Toshkent davlat universitetining (hozirgi O‘zMU) jurnalistika fakultetini tamomlagan. Shoiraning “Hayot zavqi”, “Mening bahorim”, “Tongga qasam”, “Xizr bulog‘i”, “Vatan suvrati”, “Olimlik va odamiylik”, “Giyohlar bilan tillashgan inson” kabi kitoblari chop etilgan. Ochofat sichqon Nima duch kelsa unga. Ketavergach kemirib. Terisiga sig‘mayin Sichqon ketdi semirib. Yurish […]

Гулни қидир баҳор фаслида

ЁркитобКӯзларингни варақлаб чиқдим,Сӯзларингни варақлаб чиқдим.Гоҳи атлас, гоҳида эса,Бӯзларингни варақлаб чиқдим. Гоҳ ором, гоҳ шитоб экансан,Гоҳ ундов, гоҳ хитоб экансан.Ӯқиб чиқдим, эй ёр, сартопо,Ӯқимишли китоб экансан. СаккизликҲижрон бордир айрилиқ бордир,Армон, алам, ахир нетайин.Бисотимда шулар бор эди,Узр, энди мен ҳам кетайин:Тугунлайин ҳижрон юкини,Айрилиқни орқалаб олай.Чӯнтагимга солай армонни,Аламимни сӯмкага солай. Ҳануз…Сен ҳануз йӯлдасан, қаршингда очун,Гулга ҳам, хорга ҳам […]

ТАҲЛИЛ, ТАЛҚИН, ТАКЛИФ

Ўзбекистон капиталистик йўлни танлади. Бозор қоидалари ишга тушди.Тадбиркорликка йўл очилди, фермерлар, кластерлар ташкил этилди. Корхонаютадбиркорлар, мулкдорлар ва ҳатто, монополистлар пайдо бўлди. Улар бозорнингбешафқат қонунлари асосида фаолият олиб бормоқдалар. Ишни билган бойибкетяпти, билмаганлар олган кредитини қоплай олмаяпти…Бироқ матбуот қайси йўлда дейсиз? Катта авлод журналистлари ёшларгахалқчилликни унутмасликни таъкидлайди. Социализм шароитида буни тушунишмумкин, капитализмда-чи? Қолаверса, капиталистик мамлакатлар журналистларинималар […]

Яна сойлар аксимга чўмар

Талант ТОЛЕРАНТ – 1985 йилда туғилган. Алишер Навоий номидаги ўзбек тили ваадабиёти университетини тамомлаган. “Феруза осмон”, “Мангу афсона”, “Илоҳийқўшиқ” каби шеърий китоблари чоп этилган. * * *Жон қушимсан, сотилган қулман,Сотиб олар ўзга кишим йўқ.Гулшанингдан учган булбулман,Куйламакдан ўзга ишим йўқ. Ҳаётиму хаёлим эдинг,Хаёлим йўқ, энди ҳушим йўқ.Тушингизга кираман дединг,Ухлолмайман – кўрар тушим йўқ. Қирғоғи йўқ денгизлар […]