Маматқул ҲАЗРАТҚУЛОВ

ҚИЗИЛ ВА ЯШИЛ Инсон зоти борки, ўзини бегуноҳ, деб билади. Бошига бир ташвиш тушганда эса қайси гуноҳларим учун бу кўргиликлар, деб Оллоҳга даъво қилади. Мэлс…

дАВОМИ

Даврон СУЛТОНОВ

АФСОНАВИЙ КЎЗГУ СИРИ Саргузашт-детектив қисса Андерсон бўйи пастроқ, тўлачадан келган, озроқ жасорат етишмайдиган одам. Унга иши жуда ёқарди. Тинч қишлоқ. Одамлар оз, болалар ҳам ювош….

дАВОМИ

Саид АҲМАД

КИПРИКДА ҚОЛГАН ТОНГ Мен аҳмоқ, ризқингизни қийиб пул йиғибман. Шундай қилсам ўлиб кетганимда болаларим кунига яратади, деб ўйлабман. Бумайрам, кеча айтган гапинг ўла-ўлгунимча қулоғимдан кетмайди….

дАВОМИ

Дилором АБДУРАҲМОН

ҲАЛИНЧАК Новелла Беном, беором узоқ тўлғоқдан сўнг дунёга кўз очди. Худди кўз илғамас бир бало каби қабоғим устини макон айлади. Киприкларимда кўтариб юрдим уни, гоҳо…

дАВОМИ

Луқмон БЎРИХОН

ЧЎЛДАН КЕЛГАН ТАШВИШ Бугуннинг ҳикоялари Ширинанинг юз-кўзлари тўла табассум, мамнуният.Гўёки, аҳли Оврўпони қойил қолдириб келган эриэмас, айнан ўзгинаси, гўёки, эри энтикиб кутаётганмукофотни у аллақачон қўлга…

дАВОМИ

Назар ЭШОНҚУЛ

ГИРЁН Она, бу сенга ёзилган мингинчи мактубимдир,ёзилмаган мактубларим балким ундан ҳам кўпдир, саноқнима керак она, сон нима керак?! Бу сенга ҳасрат эмас,она, бу арз эмас….

дАВОМИ

Рустам БОЙТЎРА

КЎЗГУДАГИ ҚИЁФА (Ҳикоя) У анчайин эҳтиёткор одам. Шу туфайлими, ё бошқа сабаб аҳён­аҳёнда бўлса­да,ўз туриш­турмушини тафтиш қилиб қолади. Қувноқ давраларни унчалик ҳам хушламайдиган бу одам…

дАВОМИ

Маъмура ЗОҲИДОВА

                      БОЙЧЕЧАК                          Қисса–…

дАВОМИ

Музаффар МИРЗО

                                     ШАМ ВА ШАМШИР         …

дАВОМИ

Анвар ОБИДЖОН

ЖУЛҚУНБОЙ КУЛГУЛАРИ Икки пардали комедияОймомиқ рўмолининг солинчоғи ёнидан ишвали мўралабқўйганича уйи томонга кетгач, Соли Тошпўлатгаҳаяжонли қиёфада юзланади. СОЛИ: Воҳ! Бу куйдиргижон ким ўзи?ТОШПЎЛАТ: Сени Соли-солиқмас,…

дАВОМИ