Абдулла УЛУҒОВ

ШЕЪР КЎНГИЛНИНГ СЎЗДАГИ АКСИ Шеър кўнгилдаги турфа хил тушуниксиз ҳолатларнинг сўздаги ифодаси экани, шу боис уни 2х2=4 тарзида аниқ тушунтириб, шарҳлаб бўлмаслиги Усмон Азим, Хуршид…

дАВОМИ

Меҳрибон ЁДГОРОВА

РОМАН ЭПИЗОДЛАРИДА ДАВР НАФАСИ Юқорида таъкидлаганимиздек, Муҳиддин Комилов суриштириб Шуҳрат ва хотини ҳақидаги терговчиларнинг айтган гаплари бўҳтон эканини аниқлаб, хотини билан ҳам, дўсти билан ҳам…

дАВОМИ

Аҳмаджон МЕЛИБОЕВ

ЧИМИЛДИҚДАН БОШЛАНГАН ИЖОД Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси, “Олтин қалам” ҳалқаро танлови совриндори, таниқли адабиётшунос олим, публицист Сайди Умировнинг табаррук 80 ёши нишонланган кунни кўпчилик…

дАВОМИ

Марҳабо ҚЎЧҚОРОВА

“БАДИИЯТ – БОШ МЕЗОН”Академик Матёқуб Қўшжонов чинакам бадиий асаручун бош мезонни бадиият, деб белгилаган эди. Шубоис 2020 йил давомида чоп этилган ҳикояларни “бадиият” нуқтаи назаридан…

дАВОМИ

Нарзулла ЖЎРАЕВ

НИҚОБ ИЧРА НИҚОБ ФРИДРИХ НИТШЕНИНГ ИНСОН ВА ҲАЁТ ФАЛСАФАСИ Инсон ҳамиша умид билан яшамоғи лозим. У умид уруғларини ўз вақтида экмоғи, унинг рўёби – униб-ўсиб,…

дАВОМИ

Тилланисо ЭШБОЕВА

ЭВРИЛИШ МОТИВЛАРИ МОҲИЯТИ Момом дунёдан ўтганида аёлларнинг “ёмғир бўлиб ёғарсиз”, деб айтим (марсия) айтиб йиғлаганини кўриб ҳайрон бўлганман. Демак, аза маросимларидаги ҳалигача сақланиб қолган вербал…

дАВОМИ

Нўъмон РАҲИМЖОНОВ

БАДИИЯТ — БЕЗАВОЛ ҚАДРИЯТ Адабиётшунос Наим Каримов “Навоийнинг абророна кўзлари” мақоласида ушбу нуқтаи назарга зид фикрни илгари суради. “Шекспирнинг бир қаҳрамон тимсолида бутун бир даврнинг…

дАВОМИ

Абдуқаюм ЙЎЛДОШ

ЖАДИДЙигит ўзининг анархистлиги билан мақтанишнияхши кўрадиган, Убайдулла неча бор исмини айтганбўлишига қарамасдан уни ҳамиша ҳақоратомуз тарзда“сарт” деб чақирадиган, мудом менсимасдан, тепаданкелиб муомала қиладиган, осиёликларни иккинчинав…

дАВОМИ

Қозоқбой ЙЎЛДОШ

ЙИРИК ТУЙҒУЛАР КУЙЧИСИ Қалбини шеъриятнинг пичоғида қиймалатган шоир воқеликка уйғоқ кўз билан қарайди, унинг энг нозик жилваларини ҳис этиб, гўзаллигидан юраги тошиб қувонади, ёмонлигидан қалби…

дАВОМИ

Қаҳҳоржон ЙЎЛЧИЕВ

НУРАЛИ ҚОБУЛНИНГ НУРЛИ ОЛАМИ Нурали Қобулнинг “Сенинг болалик осмонинг” номли қиссасида ҳам ана шундай хусусиятни кузатиш мумкин. Қиссадаги воқеалар эзгулик ва ёвузлик ўртасидаги азалий курашга…

дАВОМИ