Қаҳҳоржон ЙЎЛЧИЕВ

НУРАЛИ ҚОБУЛНИНГ НУРЛИ ОЛАМИ
Нурали Қобулнинг “Сенинг болалик осмонинг”
номли қиссасида ҳам ана шундай хусусиятни кузатиш
мумкин. Қиссадаги воқеалар эзгулик ва ёвузлик
ўртасидаги азалий курашга ўхшаб кетади. Бу эса
асарни мифопоэтик метод ёрдамида таҳлил қилиш
имконини беради. Иккинчи қисмнинг бошланиш
жойида бола Дулдулқиянинг номланишини энасидан
эшитган қуйидаги маълумот билан изоҳлайди: “Ҳазрат
Али деган афсонавий баҳодирнинг ёв билан курашиш
учун доимо шу ердан кўкка кўтарилар экан. Шундан
бери чўққининг номи Дулдулқия деб аталаркан”

«Шарқ юлдузи» 2020 йил 10-сон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *