Гўзал ҲОЛИҚУЛОВА

ҲУСНИ ТАЪЛИЛ САНЪАТИ
Ҳусни таълилга берилган таърифлар мумтоз
адабиётимизда кам учрайди. Аммо XIV асрнинг
иккинчи ярми ва XVI аср бошларида яшаб ижод
қилган машҳур адабиётшунос олим Атоуллоҳ
Ҳусайний “Бадойиъ ус-санойиъ” китобида “Ҳусни
таълил улдурким, бир нимани бир сифатин иқрор
қилурлар ва ул сифатни исбот қилиш учун ул
ниманинг ўзига муносиб бир иллату сабабини
келтирурларким, ҳақиқатга ул сабаб бўлмағай, лекин
лутф эътибори била ани сабаб қилған бўлурлар”,
дейилган.

«Шарқ юлдузи» 2020 йил 10-сон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *