Эркин АЪЗАМ

НОВ БОШИДА ИККИ МОМОКАЛОНИМ
Билмайман, эллик-олтмиш йилдан буён қаерда,
нима қилиб юрган эканман, келиб-келиб энди, ёш
қайтганда қизиқадиган бўлиб қолибман: қай тарзда
туғилганиму тепамда кимлар тургани, ўша куни
осмонда булут бўлган-бўлмагани ва ҳоказо. Бахтимга,
онагинам барҳаёт, Бойсун борганимда ижикилаб
суриштираман, у кишиям эринмай хотирлайдилар.

«Шарқ юлдузи» 2020 йил 7 сон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *