Нилуфар ЮЛДАШЕВА

АДАБИЁТНИНГ ТАЪСИРЧАН КУЧИ
Бугунги кун ўқувчиси ҳақида гап кетар экан, уларнинг ўтган аср 60–70 йилларидаги китобхондан тубдан фарқ қилиши ҳеч кимга сир эмас. Демак, ада- бий нашрлар ва матбуот ходимлари мана шу тезкор, асосий вақтини тўғри тақсимлаб, оқилона фойда- лана оладиган ўқувчи дунёқарашига хамоҳанг фао- лият олиб борсагина, кўзланган мақсадга эришади. “Шарқ юлдузи” журнали айни паллада ана шундай мақсад орқали ёшларини ҳар томонлама қизиқтириб, уларнинг таълим-тарбиясига хос тарзда, замонавий ранг-барангликка мос ёндашув билан асарларни чоп этмоқдаки, бу бизни фақат қувонтиради.

«Шарқ юлдузи» 2020 йил 8 сон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *