Абдурасул ЭШОНБОБОЕВ

ТАСАВВУФ ВА ЎЗБЕК МУМТОЗ АДАБИЁТИ
ХI ва ХII асрларга оид ёдгорликлар “Қутадғу билиг” ва “Ҳиббатул ҳақойиқ”нинг муаллиф нусхаси сақланмаган ва бу асарлар бизгача ХV асрда кўчирилган нусхалар (шунга эътибор беришингизни сўрардик А.Э.) орқали етиб келган. Кўплаб туркийшуносларнинг фикрича, ҳар икки асарнинг тили қорахонийлар даври адабий тилига мос келади. Қўшимча равишда шуни айтиш жоизки, ҳикмат жанри ХV асргача яшаган шоирлар ижодида учрамайди. Адабий жанр тарихий категория бўлиб, адабиётдан жой олиши учун маълум бир шаклланиш босқичини босиб ўтиши, анъана ҳосил қилиши, қолаверса, унга нисбатан адабий эҳтиёж бўлиши шарт.

«Шарқ юлдузи» 2020 йил 8сон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *