Саид АҲМАД

КИПРИКДА ҚОЛГАН ТОНГ Мен аҳмоқ, ризқингизни қийиб пул йиғибман. Шундай қилсам ўлиб кетганимда болаларим кунига яратади, деб ўйлабман. Бумайрам, кеча айтган гапинг ўла-ўлгунимча қулоғимдан кетмайди….

дАВОМИ

Дилором АБДУРАҲМОН

ҲАЛИНЧАК Новелла Беном, беором узоқ тўлғоқдан сўнг дунёга кўз очди. Худди кўз илғамас бир бало каби қабоғим устини макон айлади. Киприкларимда кўтариб юрдим уни, гоҳо…

дАВОМИ

Луқмон БЎРИХОН

ЧЎЛДАН КЕЛГАН ТАШВИШ Бугуннинг ҳикоялари Ширинанинг юз-кўзлари тўла табассум, мамнуният.Гўёки, аҳли Оврўпони қойил қолдириб келган эриэмас, айнан ўзгинаси, гўёки, эри энтикиб кутаётганмукофотни у аллақачон қўлга…

дАВОМИ

Назар ЭШОНҚУЛ

ГИРЁН Она, бу сенга ёзилган мингинчи мактубимдир,ёзилмаган мактубларим балким ундан ҳам кўпдир, саноқнима керак она, сон нима керак?! Бу сенга ҳасрат эмас,она, бу арз эмас….

дАВОМИ

Рустам БОЙТЎРА

КЎЗГУДАГИ ҚИЁФА (Ҳикоя) У анчайин эҳтиёткор одам. Шу туфайлими, ё бошқа сабаб аҳён­аҳёнда бўлса­да,ўз туриш­турмушини тафтиш қилиб қолади. Қувноқ давраларни унчалик ҳам хушламайдиган бу одам…

дАВОМИ

Маъмура ЗОҲИДОВА

                      БОЙЧЕЧАК                          Қисса–…

дАВОМИ

Музаффар МИРЗО

                                     ШАМ ВА ШАМШИР         …

дАВОМИ

Анвар ОБИДЖОН

ЖУЛҚУНБОЙ КУЛГУЛАРИ Икки пардали комедияОймомиқ рўмолининг солинчоғи ёнидан ишвали мўралабқўйганича уйи томонга кетгач, Соли Тошпўлатгаҳаяжонли қиёфада юзланади. СОЛИ: Воҳ! Бу куйдиргижон ким ўзи?ТОШПЎЛАТ: Сени Соли-солиқмас,…

дАВОМИ

Ӯринбой УСМОН

ЁРИҚ КЎЗГУҲикоя Кӯз олди ёришган йӯловчи қӯлидаги кӯзгуга қарагиси,ҳалиги қон томгудайин қип-қизил, нур сочилиб турганӯнг бетига ярашиб тушган бурни тепароғидаги, қаншаргақӯшилаётган томонидаги чандиққа меҳр ила…

дАВОМИ

Абдусаттор СОДИҚОВ

ТУРНАЛАР ҚАЙТГАН КУН БОЛАЛИГИМГА ҚАЙТГАНДАЙ БЎЛДИМ Уруш орти воқеалари ҳақида адабиётимизда анчагина асрлар ёзилган. Улар орасида бевосита болалар ҳаёти ҳақидаги китоблар ҳам бор. Абдусаттор Содиқовнинг…

дАВОМИ