Алла қўшиқлари дунёдаги барча халқларда мавжуд. Бу қўшиқда ҳар бир халқнинг бой тарихий тажрибаси, маданияти, меҳнати ва маиший фаолияти билан боғлиқ тасаввурлари мужассам этилган.
Бу қўшиқнинг асосий функцияси болани ухлатиш, бироқ унинг вазифаси бу билан чегараланмайди. Алла қўшиғи тарбияловчи ва соғломлантирувчи хусусиятга ҳам эга.
Алла жараёнида гўдак такрорланувчи сокин оҳанг воситасида тинчлантирилади, бунда сўзлар, такрорланувчи радиф катта роль ўйнайди. Шубҳасиз, алла қўшиқларида енгил гипнотик таъсир этувчи элементлар ҳам мавжуд. Вербал так­рорга тебранма ҳаракат ҳам қўшилади. Баъзан силаш, уқалаш ҳаракатлари ҳам қўшиқ оҳангига мос равишда қайта-қайта амалга оширилади.
Фольклоршунос олима Мунаввара Ёқуббекованинг кўрсатишича: “Оналар­ неча минг йиллар давомида ўзларининг тажрибалари асосида мурғак гўдак ҳаёти­даги уйқунинг ролини англаб етганлар. Болани ўз вақтида ухлатиш уни вақтида овқат­лантириш сингари гўдакнинг ҳаёти ва саломатлиги учун муҳим омил ҳисобланган. Ана шу зарурий ҳаёт эҳтиёжи натижасида, халқ амалий педагогикасининг воситаси сифатида болани ухлатиш учун айтиладиган қўшиқ пайдо бўлган ва шаклланган”.
Абу Али ибн Сино ўзининг “Тиб қонунлари” асарида: “Боланинг мижозини кучайтирмоқ учун унга икки нарсани қўлламоқ керак. Бири болани секин-секин тебратиш, иккинчиси уни ухлатиш учун одат бўлган мусиқа ва аллалашдир. Шу иккисини қабул қилиш миқдорига қараб, боланинг танаси билан бадантарбияга ва руҳи билан мусиқага бўлган истеъдоди ҳосил бўлади”, – деб ёзган эди.
Уйқу олдидан гўдакнинг онаси, бувиси ёки севимли энагаси билан жонли мулоқот қилиши, алла тинглаб, ёқимли оҳанг ва ширин сўзлар таъсирида чуқур уйқуга кетиши, тиниқиб ухлаши мурғак болакай учун жуда фойда ҳисобланади. Қўшиқда “ухла”, “кўзингни юм”, “ором ол” каби сўзларнинг мавжудлиги ҳам ухлатиш мақсадини ифодалайди.
Оналар алла куйлаганда, болага чақалоқликдан бошлаб тарбия беришни ҳам назардан қочирмайдилар. Фақат эркалаш, суйишга қаратилган сўзларни эмас, балки уни тарбияловчи насиҳатларни ҳам куйга солиб айтадилар.

Алла десам, боқармисан, алла,
Тол таёғин тоқармисан, алла.
Элнинг қўйини боқиб, алла,
Элатингга ёқармисан, алла.

Бу жигаргўшасининг ўсиб-униши, ўз ҳаёт йўлини топиши, эл-юрт, қавму қариндошига маъқул келадиган етук инсон бўлиб етишиши онанинг энг эзгу тилаги эканлигини билдиради.
Минг афсуски, ҳозир аксарият замонавий оналар болага алла айтиб, уни силаб-сийпаб, меҳр беришга вақт топмайдилар ёки ҳафсала қилмайдилар. Кейинчалик бола қўрс, қўпол бўлиб улғайса, сабабини билолмай ҳайрон бўладилар. Бу болага чақалоқлигидан маънавий озуқа, тарбия ва меҳр берилмаганидан эмасмикин? Чунки алла куйланганда болага бир вақтнинг ўзида меҳру оқибат ва одамийлик сабоғи ҳам берилади. Халқимиз ”Меҳр берсанг, меҳр топасан” деб бежиз айтмаган. Шу маънода оналар куйлаган аллалар фарзандлар маънавиятини шакллантирувчи илк тарбиявий сабоқлардир. Бу ҳақда мамлакатимизнинг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг қуйидаги фикрларини эслаш жоиз: “Она алласи фақат чақалоқ ором олиши учун айтилмайди, балки, унинг воситасида боланинг кўнгил дунёсига миллий руҳ киради. Она тилидаги меҳр-муҳаббат, наслий туйғулар ва орзулар гўдакнинг жисму жонида илдиз қолдиради”.
Шифокорларнинг қайд этишларича, алла куйлаганда онанинг нафас олиши бир текис бўлиб, қон босими нормаллашар экан. Тиббиётчи олимлар бу пайтда юрак ритми 4/4,1 бўлиб, бир дақиқада 68-72 марта уришини таъкидлайдилар. Бу юракнинг тинч, хотиржам ураётганини билдиради. Бола дастлаб она сўзларини тушунмаса-да, онанинг ўзига бўлган муҳаббатини ҳис қилгандай тинчланади, руҳияти она руҳияти билан боғланиб, ўзини онаси муҳофазасида эканлигини анг­лайди. Бу унинг асаб тизимига, жисмоний ривожига, мия фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Алла қўшиқлари орқали болага она тилининг биринчи сабоқлари ҳам берилади. Она қўшиғи бола нутқининг бенуқсон ривожланишига таъсир кўрсатувчи муҳим воситадир. Олимлар томонидан изланиш, кузатувлар натижасида, чақалоқлигидан алла эшитиб катта бўлган болалар, келажакда алла эшитмаган болаларга нисбатан омадлироқ, ўзига ишонган, руҳан тетик бўлишлари исботланган.
Ўзбек аллаларида оналар болаларни “оппоғим”, “асалим”, “тойчоғим” каби сўзлар билан эркалаганларини кўп учратамиз. Бу ўзбек аллаларига хос хусусиятдир. Она суюмли фарзандига энг чиройли, ёқимли нарсаларни инъом қилмоқчи бўлади.

Ойни олиб берайми, алла,
Кунни олиб берайми, алла.
Беланчагинг бошига, алла,
Сара гуллар терайми, алла.

Жаҳон миқёсида мафкуравий курашлар авж олаётган ҳозирги кунларда маънавий меросимиз кишиларимизда, айниқса, оиладаги маънавий муҳитнинг пос­бонлари бўлган хотин-қизларда мафкуравий иммунитетни кучайтириши алоҳида аҳамиятга молик. Оналар куйлаган аллалар эса фарзандлар маънавиятини шакл­лантирувчи илк тарбиявий сабоқлардир. Жаҳон халқлари, хусусан, немис аллалари (виегенлиед) матнида ҳам она боласига ўйинчоқ айиқча, капалак, узукча, гулча, қушча ва ширинликлар ваъда қилади. Немис олими Ҳердер алла қўшиғи ҳақида: “Алла қўшиғи бу – миллатнинг ўзига хос куйлари ва уларда инсонларнинг этик хусусиятлари акс эттирилган”, деб ёзади.

Die Mami kauft dir einen Teddybär
Und wenn der Täddybär nicht mehr springt
kauft dir die Mami einen Schmetterling
Sie fliegen wohl über Laub und Gras
und bringen meinem Kindchen was.
Was solln sie ihm denn bringen?
Zuckerplätzchen und Ringeln
schöne Rosin und Mandelkern
die isst mein kleines Kindchen gern.

Мазмуни:
Олиб бергум сенга бахмал айиқча,
Гар ёқмаса келтираман капалакча.
Ўтлоқлар устидан учиб капалак
Сенга бир нималар келтирса керак.
Нима келтирарди ошиққанича?
Шакаркулча, бодом, майизлар анча.
Капалак келтирган совғалар бари
Кичкинтойим суйган ширинликлари.

Немис аллаларида яна қум одам, ойдаги одам, худо, фаришталар асосий персонажлар ҳисобланади. Масалан:

Nur der Mann im Mond schaut zu
Wenn die kleinen Babys schlafen
darum schlaf auch du.
Мазмуни:
Ойдаги одам сенга қараб турибди,
Қачон кичкинтой ухлашини кутиб турибди.

Ўзбек аллаларида болани қўрқитиш йўли билан ухлашга ундаш мотиви учрамагани ҳолда, Европа, хусусан, немис аллаларида қўрқитмачоқ аллалар мавжуд. Асосан қўрқитувчи персонаж сифатида чўпоннинг қора ити, қум одамча келтирилади. Масалан:

Schlaf, Kindlein, sch
Schlaf, Kindlein, schlaf
und schrei nicht wie ein Schaf
Sonst kommt des Schafers Hundelein
und beisst mein böses Kindelein.

Мазмуни:
Ухла, болажон, ухла,
Ухла, болажон, ухла.
Қўйга ўхшаб бақирма
Ҳозир чўпон ити келар,
Қайсар боламни тишлаб олар.

 

Ёки “Қум одамча” деразадан мўралаб, ухламаган боланинг кўзига қум тўлдириб кетмаслиги учун, ухлаш кераклиги уқдирилади:

Sandmännchen kommt geschlichen
und guckt durchs Fensterlein,
ob irgend noch ein Liebchen
nicht mag zu Bette sein.
Und wo er nur ein Kindchen fand,
streut er ihm in die Augen Sand.
Schlafe, schlafe,
schlaf du, mein Kindlein!
Мазмуни:
Қум одамча келар судралиб
Деразадан боқар ҳойнаҳой
Билмоқчидай, бугун жойига
Ётмоқчимас қай бир эркатой.
Тополса гар шундай жужуқни,
Кўзларига тўлдиргайдир қум.
Шунинг учун ухла, болакай,
Ухлай қолгин, кўзларингни юм.

Хуллас, алла қўшиғи барча халқлар фольклорида мустақил жанр сифатида шакл­ланган бўлиб, ўхшаш ва фарқли томонларига қарамай, улар бир мақсадга хизмат қиладилар. Уларни бир туйғу бирлаштириб туради. Бу онанинг фарзандига бўлган муҳаббатидир.

Умида СУЛТОНОВА

Саҳифа 167 марта ўқилган.