МИННАТДОРЛИК ХАТИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВГА Ассалому алайкум, муҳтарам Шавкат Миромонович! Жонажон мамлакатимизнинг кўпгина фидокор кишилари қатори давлатимизнинг юксак унвони билан тақдирланганим умримнинг 80-довонида менга ноёб нашида ва қувончлар олиб келди. Улуғ эътиборга сазовор қутловингиз эса нафақат менинг ҳаётимда, балки адабиётимиз ва санъатимизнинг замонавий тарихида янги, ёрқин саҳифа очди. Бу эъзозу икромлар учун Сизга ўзим ва […]

Давомини ўқиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНЪАТ АРБОБИ ИБРОҲИМ ҒАФУРОВГА

Муҳтарам Иброҳим Усмонович! Авваламбор, Сизни камолот ва донишмандлик фасли – табаррук 80 ёшингиз билан самимий муборакбод этаман. Эл-юртимиз Сизни ноёб истеъдоди ва самарали ижоди билан жамиятимизнинг маънавий ва ижтимоий равнақига муносиб ҳисса қўшиб келаётган атоқли маъри- фатпарвар адиб, йирик олим, фаол жамоат арбоби сифатида яхши билади ва юксак қадрлайди. Сизнинг йигирманчи аср ўзбек адабиётида ўчмас […]

Давомини ўқиш

Жаҳонни лаззатига қилмағил замонни талаф

* * * Оё, маҳваш, сани ул тири тирконингга салламно, Юзунг устундаги ул донаи холингга салламно. Очилса офтоби талъатинг Шарқ масканидин Ёрутуб ер юзини буржи арконингга салламно. Такаллум чоғида фаҳмдин ширу шаккар сочиб андоғ, Қилиб мўм санги дилларни дурборингга салламно. Кўзунгни ҳалқаси жисм хонасидек жилва айлабким, Тушуб юз сафҳасига печ урон торингга салламно. Табассум бирла […]

Давомини ўқиш

2018 ЙИЛ КЎП НАРСАНИ ҲАЛ ҚИЛАДИ

Мана, XXI асрнинг ўн саккизинчи довонига ҳам қадам қўйдик. Ўтган йил ҳаммамиз учун ижобий янгиликлар, мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий ва ма- даний ҳаётида катта ўзгаришлар йили бўлди. Китобхонлик маданиятини ошириш, адабиёт аҳли меҳнатини  қадрлаш, ижодкорлар  обрўсини кўтариш борасида амал-  га оширилаётган ишлар, жумладан, Адиблар хиёбони ҳудудида Ўзбекистон Ёзув- чилар уюшмаси янги бинога эга бўлгани, ижодкорларнинг моддий […]

Давомини ўқиш

ЗУМРАД ДИЁР НАСИМЛАРИ

Воҳамизнинг ҳадсиздек туюлгувчи кенгликларига назар солган киши Қашқадарё жуғрофияси ҳайратомуз эканлигига ишонч ҳосил қилади. Вилоятимизнинг бир та- рафида чўққиларини оппоқ қор қоплаган Ҳисор тоғ тизмалари ястанган бўлса, бир тарафи қуёш тафтида исиниб ётган чўлу биёбонлар ва дашту далалардан иборат. Соҳибқирон Амир Темурга бешик бўлган бу воҳа тарихи она ер илдизи билан туташганлиги муболаға эмас. Ерқўрғон […]

Давомини ўқиш

КЎНГИЛ ГАНЖИНАСИДАГИ ҲАҚИҚАТ

Ўзбекистон Марказий давлат архивида сақлана- ётган дастхатлари Фурқатнинг моҳир хаттот бўлга- нини кўрсатса, “Зубдат ул-ҳукамо” (“Ҳакимларнинг сараси”) дея шуҳрат қозонгани унинг фаолияти нечоғлиқ серқирра эканини, табобатда ҳам камолга эришганини тасдиқлайди.

Давомини ўқиш

ҚАСАМ

Ҳикоя Шодмонқул шоша-пиша тепкини босди. У шошиб ўрнидан қўзғалаётиб, тиззасини харсангга уриб олди. Сўнг оғриқни ҳам унутиб, олдинга қараб ҳаккалади. Булоқ бошига етгач юраги зирқираб кетди. Ён- атрофни қоп-қора қонга бўяганича кийик боласи жон талвасасида типирчиларди.

Давомини ўқиш

СОФ ТУЙҒУЛАР ПЎРТАНАСИ

Шоир Назар Шукур ижодида лирик поэзия ўзига хос йўсинда жило топади. Унинг Чирoқчи кенгликлaри суруридан завқ олиб ўсганлиги шеърларидаги бадиий чизгиларда равшан тортади. Шоир ички руҳ, шеърий образлилик, теранликни бир-бирига қориштириб шеър яратади.

Давомини ўқиш

КУРАШ

Қисса Бугун сен кимлар учундир қаҳрамонсан. Агар эсинг бўлса, зинҳор уларга ишонма, олқиш-мақтовларига учма! Негаки, барча шўришлар ўша мақтовлар орти- да пинҳон ётади. Шунинг учун рақибдан кўра, аввало ўзингни енгишни ўрган!

Давомини ўқиш