Monthly Archives: May 2017

Кўнгил қурғур ўрлиги тутди

Қуюлиш Ёш эдим, бебош эдим, қайтмас эдим бир бошласам, Хуш ёқарди қилмишим йўлдан ўтганни тошласам. Турфа қуш овлар эдим, юмрон инин ковлар эдим, Қўрқитардим барчани капча илонни ушласам. Кўрса қочиб бачалар, қарғаб юрарди чечалар, Қизлари чақмачақар, қулоқларини тишласам. Бари “чув-чув”лаб…

МАКТУБ ВА ЁЛҒОН

МАКТУБ ВА ЁЛҒОН

Ҳикоя I Эркак уйига эрта қайтди. Уловдан тушибоқ, нимқоронғи холл бўйлаб иш кабинети томон шошди. Қўлини кўтариб, унга бир нима демоқчи бўлган котибасига эъти­бор бермай стулига ўтирди. Чунки столда ётган мактубнинг биринчи сўзларини ўқишга улгурган эди: “Стаффоршайр, Файф тоунс…” Мактубнинг…

Она ер соғинчи

Она ер соғинчи

Тошкентнинг Эски шаҳар қисмидаги Ҳазрати Имом мажмуасига ҳар сафар дилимда ифтихор билан келаман. Боиси шу мажмуага ярашиб тушган Тиллашайх мачити тарихи билан оиламизнинг тарихи қўшилиб кетганидир. Кўнглимда фахр уйғотадиган яна бир туйғу менинг боболарим Тилла Шайх бува ҳамда Саидазим Муҳаммадбой…

ҚАРДОШ ХАЛҚЛАР МАҚОЛЛАРИДА ОБРАЗЛАР ФУНКЦИЯСИ

ҚАРДОШ ХАЛҚЛАР МАҚОЛЛАРИДА ОБРАЗЛАР ФУНКЦИЯСИ

Мақоллар поэтикаси масаласи муҳим ва мураккаб бўлиб, бу жанрнинг ихчам шаклга эга эканлиги, айни пайтда ижтимоий-фалсафий мазмуни теранлиги билан ажралиб туради. Бу мураккаблик ихчам шаклда чуқур мазмунни ифодалаш билан боғлиқ. Мақоллар бадииятига оид айрим изланишлар фольклоршуносликда мавжуд бўлса-да, ўзбек ва…

ҲУВАЙДО ОРЗУЛАР

Агар сен бор бўлсанг ердами, кўкда, Ёки борса-келмас бирон овлоқда. Қуёш ётар жойи – алвон уфқда, Оёқ куяр саҳро ё ёнар тоғда, Мен сени топаман, ҳақиқат! Абдумажид АЗИМ Таниқли шоир Абдумажид Азим навбатдаги “Ошиқ дилим” шеърлар тўпламини китобхонлар ҳукмига тортиқ…

ДРАМАТУРГИЯДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАЛҚИНИ

Табиийки, ҳар бир халқнинг, миллатнинг маданияти, санъати, жумладан, театр санъати ҳам ўзига хос бўлади. Унда ўша миллатга хос муаммолар, мавзулар, воқеалар ва тақдирлар акс этади. Тарихдан биламизки, ўтган асрда профессионал шаклга кирган ўзбек театри қанчадан-қанча бадиий баркамол асарларни саҳнага қўйди.…

Мустақиллик даври Ўзбекистон рангтасвирининг асосий тенденциялари

Мустақиллик даври Ўзбекистон рангтасвирининг асосий тенденциялари

Ўзбекистон рангтасвирида мустақил тараққиёт йилларида бошланган янгиланиш жараёни миллатнинг ўзига хос хусусиятларини ва эстетик идеалларини янада чуқурроқ акс эттиришга, миллий қадриятлар, маданият ва маънавиятнинг ахлоқий тамойилларини ифодалашга қаратилди. Бу даврда миллий истиқлол ғояси ҳамда янги миллий тафаккурнинг шаклланиши, дунёвий тамаддун…

“…УЛ САРВИ ГУЛРЎ КЕЛМАДИ” ҒАЗАЛИ ТАҲЛИЛЛАРИ ТАДҚИҚИ

Алишер Навоийнинг олимларимиз томонидан энг кўп тадқиқ этилган ғазалларидан бири “…Ул сарви гулрў келмади” ғазалидир. У кўп ўрганилгани жиҳатидан “Қаро кўзум…” ғазалидан кейин иккинчи ўринда, ўрганилиш тарихининг чуқурлиги жиҳатидан эса биринчи ўринда туради. Агар “Қаро кўзум…” ғазалининг тадқиқ этилиши қирқ…

Йўлларга сочилган настарин томчи

 Ҳаёт қўшиғи Зумрад чироқларга қўнган шарорим, насрин либосларда олгай қарорим. Совиб бораётган ёшлигимми қиш ёки зарраларга сингган баҳорим? Покиза декабрь, оппоқ декабрь, бу тунда бағримни тирналар сабр. Йўлларга сочилган настарин томчи: қанчалар тозадир, қанча беқадр? Кўзгуга урилган қушдай сарсари кўнглим…

ТАРИХИЙ ЖАРАЁН ВА  ИЖОДКОР

ТАРИХИЙ ЖАРАЁН ВА ИЖОДКОР

Абдулла Қодирий, Чўлпон ва Ойбек ўзбек романчилик мактабининг асосчилари саналиб, ҳар бири феномен сифатида адабиётда ўз ўрни ва мақомига эга. Ҳар бир ижодкор алоҳида индивидуал ва бетакрор шахс бўлгани сингари, уларнинг романлари ҳам бир-бирига ўхшамайдиган адабий ҳодисадир. Ижодкорлар бир замонда…