Category Archives: Адабий жараён

Она ер соғинчи

Она ер соғинчи

Тошкентнинг Эски шаҳар қисмидаги Ҳазрати Имом мажмуасига ҳар сафар дилимда ифтихор билан келаман. Боиси шу мажмуага ярашиб тушган Тиллашайх мачити тарихи билан оиламизнинг тарихи қўшилиб кетганидир. Кўнглимда фахр уйғотадиган яна бир туйғу менинг боболарим Тилла Шайх бува ҳамда Саидазим Муҳаммадбой…

ҚАРДОШ ХАЛҚЛАР МАҚОЛЛАРИДА ОБРАЗЛАР ФУНКЦИЯСИ

ҚАРДОШ ХАЛҚЛАР МАҚОЛЛАРИДА ОБРАЗЛАР ФУНКЦИЯСИ

Мақоллар поэтикаси масаласи муҳим ва мураккаб бўлиб, бу жанрнинг ихчам шаклга эга эканлиги, айни пайтда ижтимоий-фалсафий мазмуни теранлиги билан ажралиб туради. Бу мураккаблик ихчам шаклда чуқур мазмунни ифодалаш билан боғлиқ. Мақоллар бадииятига оид айрим изланишлар фольклоршуносликда мавжуд бўлса-да, ўзбек ва…

ДРАМАТУРГИЯДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАЛҚИНИ

Табиийки, ҳар бир халқнинг, миллатнинг маданияти, санъати, жумладан, театр санъати ҳам ўзига хос бўлади. Унда ўша миллатга хос муаммолар, мавзулар, воқеалар ва тақдирлар акс этади. Тарихдан биламизки, ўтган асрда профессионал шаклга кирган ўзбек театри қанчадан-қанча бадиий баркамол асарларни саҳнага қўйди.…

“…УЛ САРВИ ГУЛРЎ КЕЛМАДИ” ҒАЗАЛИ ТАҲЛИЛЛАРИ ТАДҚИҚИ

Алишер Навоийнинг олимларимиз томонидан энг кўп тадқиқ этилган ғазалларидан бири “…Ул сарви гулрў келмади” ғазалидир. У кўп ўрганилгани жиҳатидан “Қаро кўзум…” ғазалидан кейин иккинчи ўринда, ўрганилиш тарихининг чуқурлиги жиҳатидан эса биринчи ўринда туради. Агар “Қаро кўзум…” ғазалининг тадқиқ этилиши қирқ…

ТАРИХИЙ ЖАРАЁН ВА ИЖОДКОР

Абдулла Қодирий, Чўлпон ва Ойбек ўзбек романчилик мактабининг асосчилари саналиб, ҳар бири феномен сифатида адабиётда ўз ўрни ва мақомига эга. Ҳар бир ижодкор алоҳида индивидуал ва бетакрор шахс бўлгани сингари, уларнинг романлари ҳам бир-бирига ўхшамайдиган адабий ҳодисадир. Ижодкорлар бир замонда…

БУГУНГИ ТАНҚИДЧИЛИК ВА АДАБИЙ САВИЯ

БУГУНГИ ТАНҚИДЧИЛИК ВА АДАБИЙ САВИЯ

Бугунги танқидчилик ва адабий савия мавзусида баҳс бўлса, назаримда, уч томон – ёзувчи, мунаққид ва китобхон тахминан шундай суҳбат қурган бўлишарди. Китобхон: – ХХ аср танқидчилиги мисолида айтадиган бўлсак, ана шу катта давр оралиғида, адабий жараённинг фаол иштирокчиси сифатида, айтинг-чи,…

Тафаккур тож бўлса,ҳеч тушмас бошдан

Тафаккур тож бўлса,ҳеч тушмас бошдан

   Эҳтиром Меҳру муҳаббатдан сўз очсалар гоҳ, Бағри кенг қай юрт, деб, излаб қолсалар. Дунёни бир сирдан этмоқ-чун огоҳ, Кўнглимдан бир ғурур кўкка юксалар. Қайдадир ўқидим, офтоб ҳaм азал, Меҳрдан тафт олиб тураркан қалқмай. Ўзбегим меҳридай меҳр кўрмадим, Оламнинг қай…

“ШАРҚ ЮЛДУЗИ”ДА  КЕЧГАН КУНЛАРИМ

“ШАРҚ ЮЛДУЗИ”ДА КЕЧГАН КУНЛАРИМ

Ҳафиз Абдусамадов Ҳафиз аканинг журналга келишидан очиғини айтганда, ҳеч ким хурсанд бўлгани йўқ. Аммо буйруқ шундай, бажарилиши шарт. Ҳафиз ака бор-йўғи бир ярим йил ишлади. Бироқ шу қисқа муддат ичида у ҳаммага меҳрибон, тўғрисўз киши сифатида кўнглимизда қолди. Биринчи танишув…

“ИЛМДАН ЎЗГА  НАЖОТ ЙЎҚ”

“ИЛМДАН ЎЗГА НАЖОТ ЙЎҚ”

Бу оташин каломни айтган, ҳаётида унга ишониб, тажрибаси билан тасдиқлаган мўътабар зот Муҳаммад ибн Исмоил Бухорий ҳазратлари 810 йил 20 июлда Бухорои шарифда таваллуд топди. Отаси Хўжа Исмоил ўз даврининг йирик олимларидан бўлиб, ҳадис илми билан шуғулланган. Муҳаммад икки ёшида…

“ХАМСА”ДА ИСКАНДАР ВА  ХИЗР ОБРАЗЛАРИ

“ХАМСА”ДА ИСКАНДАР ВА ХИЗР ОБРАЗЛАРИ

“Хамса”даги Искандар образи учун “Қуръони Карим”да баён этилган Зулқар­найнга оид уч хусусида асос вазифасини ўтайди. Буларнинг бири фотиҳлик; иккинчиси одиллик; учинчиси, ҳар икки тушунчанинг негизида турувчи Оллоҳга яқинлик, илоҳий маърифат. Навоийдаги одил шоҳ образи талқинида бу учлик навбатма-навбат айланиб туради…