Category Archives: Адабий жараён

БЕТАКРОР МАЪНАВИЙ ХАЗИНА

БЕТАКРОР МАЪНАВИЙ ХАЗИНА

Ҳаёт ҳақиқатларини образлар орқали бадиий ҳақиқатга айлантиришда санъатнинг бошқа турларига қараганда адабиёт анча фаол. Шунингдек, инсонларнинг ҳаётга, жамиятга қарашларини шакллантиришда, дунёни идрок этишда ҳам адабиёт санъатнинг бошқа турларидан алоҳида ажралиб туради. Бинобарин, инсонлар ҳаётига, дунёқарашига, тафаккури ва туйғуларига улкан янгиланишлар…

Зулф – сўфиёна истилоҳда олам рамзи

Зулф – сўфиёна истилоҳда олам рамзи

Зулфнинг маъноси сочдир, у ўтмиш адабиётида гесу, турра ёки кокил деб ҳам аталган. Зулф тасаввуфнинг муҳим истилоҳларидан бири бўлгани учун тадқиқотларда анчагина кенг шарҳланган. Жумладан, “Миръоти ушшоқ” (“Ошиқлар кўзгуси”) номли сўфиёна истилоҳларнинг изоҳли луғатида зулфнинг тасаввуфий маъноси ҳақида шундай дейилади:…

ЭЗГУЛИККА ЭШ КЎНГИЛ

ЭЗГУЛИККА ЭШ КЎНГИЛ

Навоий вилояти адабий муҳити ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Бу ерда туғилиб, вояга етган, бугун самарали ижод қилаётганларнинг кўпчилиги рес­публика миқёсида танилган. Баҳриддин Садриддинов, Музаффар Жаҳон, Салима Умарова, Одил Ҳотамов, Ҳамдам Эшонқулов, Раҳим Қодир, Жалолиддин Юсупов, адабиётшунос олим профессор…

“БОЙЧЕЧАК” ­­– БАҲОР ҚЎШИЈИ. . . МИ?

“БОЙЧЕЧАК” ­­– БАҲОР ҚЎШИЈИ. . . МИ?

Сўз санъатининг қадимий тур ва жанрлари қоришиқ ҳолда инсон нутқи шакл­ланиши биланоқ унинг қалб истаклари сабабли юзага келган. Халқ оғзаки ижоди халқ томонидан яратилиб, даврлар оша яшаб келаётган турли кўринишдаги бадиият намуналаридир. Халқимизнинг кўп асрлик тарихи давомида эртак, достон, қўшиқ,…

ЧАВАНДОЗ ҚАМЧИСИДАН ЧАҚНАГАН ҚИССА

ЧАВАНДОЗ ҚАМЧИСИДАН ЧАҚНАГАН ҚИССА

Cўз санъати ўзини бадиий образлар орқали намоён қилади. Бадиий образ эса кўзгуга қараб ўз аксимизни кўрганимиз каби ижодкор руҳиятидаги бизнинг аксимизга ижодкор томонидан берилган холис қарашдир. Бадиий образда характер ёки борлиқнинг яхлит тасвири тўлалигича ва бор мураккабликлари билан ижодкор онги…

Жавобсиз қолган  “дўстлик” таклифи

Жавобсиз қолган “дўстлик” таклифи

Аксарият замондошлар каби камина ҳам facebookда вақтни беҳуда ўтказиш касалига дучор бўлганман. Лекин бошқалардан кўра устунроқ бир жиҳатим бор – халқимизнинг кўзга кўринган, қалам тебратиб, бир нималар қоралаган вакилларига дўстлик таклифи жўнатиб қўяман. Улар билан гаплашмасам, танишмасам ҳам, фаолиятидаги янгиликлардан…

МАҲМУД ШОИР СЎЗИНИНГ  ЖАРАНГИ

МАҲМУД ШОИР СЎЗИНИНГ ЖАРАНГИ

Бадиий асарни тушуниш, англаш, ҳис этиш, унинг гўзаллигини сезиш, таъсирини туйиш, бошқаларга юқтириш, ёлғизликда эслаш – ҳар бир инсонда кечадиган индивидуал руҳий ҳолат, албатта. Бироқ англанган, тушунилган, хаёл уфқида акс этган гўзалликни тушунтириш, унинг беғуборлиги ва таъсир қувватини англатиш, завқ-шавқ…

ТУЙҒУЛАР САМИМИЯТИ

ТУЙҒУЛАР САМИМИЯТИ

Мустақиллик даври жадал тараққиёт ва глобаллашув жараёнлари шиддатига ҳамқадам бўлиб келаётган диёримизда амалга оширилаётган ўзгаришлар, кўзланган олижаноб мақсадлар бадиий ижод аҳлини ёшлар маънавий-ахлоқий ва маданий даражасини янада ўстириш, уларни миллий ва жаҳон маданиятининг энг яхши намуналаридан баҳраманд этишдек машаққатли, айни…

Ёмғир – томирвойларга Ёмғир – томирвойларга кўкламдан келган совға

Ёмғир – томирвойларга Ёмғир – томирвойларга кўкламдан келган совға

  Эртаклар Бор экану йўқ экан, Салом сизга эртаклар. Бобожоним айтгандек, Яхшиликка етаклар. Дарди борларга даво – Эртаклар буюк ҳаким. Бу гал ҳам қизиқ эртак Айтар Қундуз амаким: – Аълохонда кўрдимми Ака-ука Гриммни? Айтмайман Кайни ўқиб Роса йиғлаганимни. Антуанга қандайин…

БОБУРИЙ МИНОРАЛАР

БОБУРИЙ МИНОРАЛАР

Ҳиндистон сеҳру жозибаси билан қадим-қадимдан бутун дунё аҳлини оҳанрабодай ўзига тортиб келган мамлакат. Қадимги ҳинд эпослари, эртак-афсоналари эллараро кезиб юради. Буни ўқиган, эшитган, кўрган ҳар қандай одам ҳинд заминига бир бор бўлса ҳам боришни орзу қилади. Бундан йигирма йилча аввал,…