ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНЪАТ АРБОБИ ИБРОҲИМ ҒАФУРОВГА

Муҳтарам Иброҳим Усмонович! Авваламбор, Сизни камолот ва донишмандлик фасли – табаррук 80 ёшингиз билан самимий муборакбод этаман. Эл-юртимиз Сизни ноёб истеъдоди ва самарали ижоди билан жамиятимизнинг маънавий ва ижтимоий равнақига муносиб ҳисса қўшиб келаётган атоқли маъри- фатпарвар адиб, йирик олим, фаол жамоат арбоби сифатида яхши билади ва юксак қадрлайди. Сизнинг йигирманчи аср ўзбек адабиётида ўчмас […]

Давомини ўқиш

Жаҳонни лаззатига қилмағил замонни талаф

* * * Оё, маҳваш, сани ул тири тирконингга салламно, Юзунг устундаги ул донаи холингга салламно. Очилса офтоби талъатинг Шарқ масканидин Ёрутуб ер юзини буржи арконингга салламно. Такаллум чоғида фаҳмдин ширу шаккар сочиб андоғ, Қилиб мўм санги дилларни дурборингга салламно. Кўзунгни ҳалқаси жисм хонасидек жилва айлабким, Тушуб юз сафҳасига печ урон торингга салламно. Табассум бирла […]

Давомини ўқиш

2018 ЙИЛ КЎП НАРСАНИ ҲАЛ ҚИЛАДИ

Мана, XXI асрнинг ўн саккизинчи довонига ҳам қадам қўйдик. Ўтган йил ҳаммамиз учун ижобий янгиликлар, мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий ва ма- даний ҳаётида катта ўзгаришлар йили бўлди. Китобхонлик маданиятини ошириш, адабиёт аҳли меҳнатини  қадрлаш, ижодкорлар  обрўсини кўтариш борасида амал-  га оширилаётган ишлар, жумладан, Адиблар хиёбони ҳудудида Ўзбекистон Ёзув- чилар уюшмаси янги бинога эга бўлгани, ижодкорларнинг моддий […]

Давомини ўқиш

КЎНГИЛ ГАНЖИНАСИДАГИ ҲАҚИҚАТ

Ўзбекистон Марказий давлат архивида сақлана- ётган дастхатлари Фурқатнинг моҳир хаттот бўлга- нини кўрсатса, “Зубдат ул-ҳукамо” (“Ҳакимларнинг сараси”) дея шуҳрат қозонгани унинг фаолияти нечоғлиқ серқирра эканини, табобатда ҳам камолга эришганини тасдиқлайди.

Давомини ўқиш

СОФ ТУЙҒУЛАР ПЎРТАНАСИ

Шоир Назар Шукур ижодида лирик поэзия ўзига хос йўсинда жило топади. Унинг Чирoқчи кенгликлaри суруридан завқ олиб ўсганлиги шеърларидаги бадиий чизгиларда равшан тортади. Шоир ички руҳ, шеърий образлилик, теранликни бир-бирига қориштириб шеър яратади.

Давомини ўқиш

ИЗЛАНИШЛАР САРХИСОБИ

Ўтган йилги болалар насрини кўздан кечирганимизда ҳам анча ўқишли асарлар яратилганига гувоҳ бўламиз. Яратилаётган асарлар шаклий-услубий жиҳатдан ҳам, жанр нуқтаи назаридан ҳам ранг-баранглик касб этмоқда. Атоқли адиб Худойберди Тўхтабоевнинг “Тагоб қишлоқ эртаклари”, Эркин Маликнинг “Набирамга мактублар”, Отабек Қувватовнинг “Олимжоннинг саргузаштлари”, Маъруфжон Йўлдошевнинг “Зарчодир остида”, Зиёдулла Латиповнинг “Мўъжизакор ҳаёт” каби қисса ва ҳикоялар тўплами шулар жумласидан.

Давомини ўқиш

Ки, ўн саккиз минг олам ўн саккиз ёшингдин айлансун

* * * Мунчаким дилкашдурур фархунда дийдоринг сенинг, Тонг эмастур жон била бўлсам гирифторинг сенинг. Ҳусн аро гарчи қуёш олий мақом ўлди, вале, Кўйинга юз қўйғон ул бир ошиқи зоринг сенинг. Маҳв ўлуб дийдоринга гуллар яқосин қилди чок, Боғ аро чун кўрдилар гулзори рухсоринг сенинг. Доми ҳайрат пой бандидур мудом озода сарв, То тамошо қилди […]

Давомини ўқиш

Кўзларим кўзингда турсин жаранглаб…

                                              * * *   Менинг ота юртим Қашқадарёда, Онамдай муқаддас келар саҳарлар. Буюк Ипак йўли ўтган саҳрода Эртакдай кўкка бўй чўзар шаҳарлар! Мовий Шаҳрисабз, жаннатий кентим, Шариф шаҳарларнинг шарафи сенсан Илдизингни излаб борсам бетиним, Неча минг асарлар қаърига тенгсан. Бу кўҳна дунёнинг қалбига тенгсан! Ўтган, ўтаётган ҳар онинг азиз. Рум ё Чин тожидан авлороқдир шаън, […]

Давомини ўқиш

КЎНГИЛ ГАНЖИНАСИДАГИ ҲАҚИҚАТ

Ўзбек миллий уйғониш адабиётини Зокиржон Фурқат ижодий меросидан айри тасаввур этиш маҳол. Зотан, ХIХ аср иккинчи ярмида миллий ўзликни англаш, истибдодга қарши исён, эрк ва озодлик ғоялари дастлаб унинг асарларида бўй кўрсатди. Шоир юртнинг “куффор банди ичра сонсиз тугунда қолган”идан, “охир ул-амр ҳукумат гулшани хазон бўлиб, булбуллар ўрнини зоғлар эгаллаган”идан изтироб чекди, бунинг боиси “сиёсати […]

Давомини ўқиш

“ОШНО ЮЛДУЗЛАРДАН ТЎКИЛАДИ НУР. . .”

Ёшликнинг гулгун чоғлари. Қалбим айни ишқ-муҳаббатга тўлган пайтлар. Қайсидир гўзалнинг муҳаббати бутун жисмимга аланга ёққан. Ўша гўзалнинг кўнглини топиш учун йўл ахтараман. Йўлларидан даста-даста гуллар билан кесиб чиқаман, у бўлса юрагимдаги сўнгги илинжни бир зардаси билан чилпарчин қилиб кетади. Тунлари кўзимга уйқу келмайди, денг. Охири, унинг ишқи, рад этилган муҳаббат қўлимга қалам тутқазади. Аммо ёзган […]

Давомини ўқиш