Адабиётшунослик

БЕТАКРОР МАЪНАВИЙ ХАЗИНА

Ҳаёт ҳақиқатларини образлар орқали бадиий ҳақиқатга айлантиришда санъатнинг бошқа турларига қараганда адабиёт анча фаол. Шунингдек, инсонларнинг ҳаётга, жамиятга қарашларини шакллантиришда, дунёни идрок этишда ҳам адабиёт санъатнинг бошқа турларидан алоҳида...
Давоми »
Адабиётшунослик

Зулф – сўфиёна истилоҳда олам рамзи

Зулфнинг маъноси сочдир, у ўтмиш адабиётида гесу, турра ёки кокил деб ҳам аталган. Зулф тасаввуфнинг муҳим истилоҳларидан бири бўлгани учун тадқиқотларда анчагина кенг шарҳланган. Жумладан, “Миръоти ушшоқ” (“Ошиқлар кўзгуси”)...
Давоми »
Адабиётшунослик

ЭЗГУЛИККА ЭШ КЎНГИЛ

Навоий вилояти адабий муҳити ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Бу ерда туғилиб, вояга етган, бугун самарали ижод қилаётганларнинг кўпчилиги рес­публика миқёсида танилган. Баҳриддин Садриддинов, Музаффар Жаҳон, Салима Умарова,...
Давоми »
Адабиётшунослик

“БОЙЧЕЧАК” ­­– БАҲОР ҚЎШИЈИ. . . МИ?

Сўз санъатининг қадимий тур ва жанрлари қоришиқ ҳолда инсон нутқи шакл­ланиши биланоқ унинг қалб истаклари сабабли юзага келган. Халқ оғзаки ижоди халқ томонидан яратилиб, даврлар оша яшаб келаётган турли...
Давоми »
Адабиётшунослик

ЧАВАНДОЗ ҚАМЧИСИДАН ЧАҚНАГАН ҚИССА

Cўз санъати ўзини бадиий образлар орқали намоён қилади. Бадиий образ эса кўзгуга қараб ўз аксимизни кўрганимиз каби ижодкор руҳиятидаги бизнинг аксимизга ижодкор томонидан берилган холис қарашдир. Бадиий образда характер...
Давоми »
Адабиётшунослик

МАҲМУД ШОИР СЎЗИНИНГ ЖАРАНГИ

Бадиий асарни тушуниш, англаш, ҳис этиш, унинг гўзаллигини сезиш, таъсирини туйиш, бошқаларга юқтириш, ёлғизликда эслаш – ҳар бир инсонда кечадиган индивидуал руҳий ҳолат, албатта. Бироқ англанган, тушунилган, хаёл уфқида...
Давоми »
Адабиётшунослик

БОБУРИЙ МИНОРАЛАР

Ҳиндистон сеҳру жозибаси билан қадим-қадимдан бутун дунё аҳлини оҳанрабодай ўзига тортиб келган мамлакат. Қадимги ҳинд эпослари, эртак-афсоналари эллараро кезиб юради. Буни ўқиган, эшитган, кўрган ҳар қандай одам ҳинд заминига...
Давоми »
Адабиётшунослик

ОЗОД КЎНГИЛ ҲИКОЯСИ

Замонавий ўзбек ҳикоячилиги бугунгача бир нечта хронологик ҳамда поэтик босқичларни босиб ўтган бўлса, буларнинг орасида ўзининг бадиий тасвир усули ва қаҳрамонлар табиати нуқтаи назаридан алоҳида ажралиб тарадиган босқич мустақиллик...
Давоми »
Адабиётшунослик

СЎЗНИ ТОВЛАНТИРАЁТГАН ШОИР

Атоқли шоир Икром Отамурод бир суҳбатида шундай деган эди: “Шоир шеър ёзишда сўзларни ҳисоб-китоб қилиб ўтирмайди. Шеър ёзиш режали иш эмас. Шеър­нинг мисралари, қофиялари табиий йўсинда қуйилиб келаверади. Уни...
Давоми »
Адабиётшунослик

ШОИРНИНГ БЕТАКРОР УМР КИТОБИ

Адабиёт – ҳаёт кўзгуси. Кўзгу бўлганда ҳам инсон ва жамият ҳаётини бор мураккаблиги билан акс эттириши жиҳатидан у санъатнинг бошқа турларидан алоҳида ажралиб туради. Тарихий шароит, ижтимоий-сиёсий ҳаёт адабиётда...
Давоми »