Адабиётшунослик

САДОҚАТГА САДОҚАТ

Ўзбекистон халқ шоири Иқбол Мирзонинг Ўзбекистон халқ шоири Иқбол Мирзонинг “Содиқ чегачи” шеъри таҳлили Ҳақиқат ва ахлоқ яқин туғишган… ОЙБЕК 1 Сердалғов 90-йиллар ўрталари, Мустақилликнинг илк йилларида қўлимга Аъзам Ўктам муҳаррирлигида...
Давоми »

Икки ҳикоят тадқиқи

Муқаддима Шарқ ирфоний шеъриятининг ривожланишида катта бурилиш ясаган Жалолиддин Румий “Маснавийи маънавий” асарида кўпгина қисса ва ҳикоятларни турли диний, ирфоний, адабий, тарихий манбалардан олиб қайта ишлаб, ўқувчига тақдим этиб...
Давоми »
Адабиётшунослик

СУРХОН ЖАВОҲИРЛАРИ

Эссе Азалдан ҳар бир юрт, ҳар бир халқ салоҳияти, мавқеи аҳоли сонининг оз-кўплиги ёки хушманзара, сўлим жойларию бойликлари билан эмас, балки ўша юртнинг илму фани, маданияту маънавияти ва инсоният...
Давоми »
Адабиётшунослик

СИДҚИЙ ХОНДАЙЛИҚИЙ ЭМАС, ХАНДАҚЛИҚИЙ

Сирожиддин Махдум Мирзоҳид ўғли Сидқий Хандақлиқий ва унинг яқинлари азоб-уқубатли ҳаёт кечирдилар, аммо асло тушкунликка тушмадилар. Аввало мустаҳкам сабр-бардош, қолаверса, ҳеч чорасиз дамларда ҳам мардонавор олға юриш, керак бўлса,...
Давоми »
Адабиётшунослик

Самимият –ноёб фазилат

Одатда манба кўлами катта тадқиқотлар муайян илмий таснифга қурилади. Лирик асарлар тадқиқида эса илмий тасниф асосини жанр хилма-хиллиги, поэтик услуб янгиланишлари, метафорик талқин принциплари ташкил этади. Аммо бугунги маърузада...
Давоми »
Адабиётшунослик

“Ҳайрат ул-аброр”да ўзлик масаласи

Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” асарини ҳам жаҳон фалсафаси ва бадиий ижодий контекстида, хусусан Суқрот, Афлотун каби антик давр, Гегель, Шопенҳауэр каби янги давр ва, табиийки, Шарқ адабиёти ва ислом...
Давоми »
Адабиётшунослик

Она ер соғинчи

Тошкентнинг Эски шаҳар қисмидаги Ҳазрати Имом мажмуасига ҳар сафар дилимда ифтихор билан келаман. Боиси шу мажмуага ярашиб тушган Тиллашайх мачити тарихи билан оиламизнинг тарихи қўшилиб кетганидир. Кўнглимда фахр уйғотадиган...
Давоми »
Адабиётшунослик

ҚАРДОШ ХАЛҚЛАР МАҚОЛЛАРИДА ОБРАЗЛАР ФУНКЦИЯСИ

Мақоллар поэтикаси масаласи муҳим ва мураккаб бўлиб, бу жанрнинг ихчам шаклга эга эканлиги, айни пайтда ижтимоий-фалсафий мазмуни теранлиги билан ажралиб туради. Бу мураккаблик ихчам шаклда чуқур мазмунни ифодалаш билан...
Давоми »
Адабиётшунослик

ДРАМАТУРГИЯДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАЛҚИНИ

Табиийки, ҳар бир халқнинг, миллатнинг маданияти, санъати, жумладан, театр санъати ҳам ўзига хос бўлади. Унда ўша миллатга хос муаммолар, мавзулар, воқеалар ва тақдирлар акс этади. Тарихдан биламизки, ўтган асрда...
Давоми »
Адабиётшунослик

“…УЛ САРВИ ГУЛРЎ КЕЛМАДИ” ҒАЗАЛИ ТАҲЛИЛЛАРИ ТАДҚИҚИ

Алишер Навоийнинг олимларимиз томонидан энг кўп тадқиқ этилган ғазалларидан бири “…Ул сарви гулрў келмади” ғазалидир. У кўп ўрганилгани жиҳатидан “Қаро кўзум…” ғазалидан кейин иккинчи ўринда, ўрганилиш тарихининг чуқурлиги жиҳатидан...
Давоми »