Category Archives: Адабиётшунослик

Талъат Солиҳов. Қобиқни ёриб чиқиш саодати

ЯНГИЛАНИШЛАР АВВАЛИДАГИ ОЛИМ Бугун ўзбек адабиётшунослиги авжи янгиланиш палласини бошидан кечираяпти. Кимдир билағон шогирдларни етиштирайин дея, бу хайрли ишга бош қўшаётган бўлса, кимдир ўз тадқиқотлари билан бевосита жараёнда иштирок этмоқда. Хуллас, биров адабиёт тарихию матншуносликда, бошқа биров эса назария ё…

Матназар Абдулҳаким. Нур васли

Матназар АБДУЛҲАКИМ НУР ВАСЛИ Алишер Навоий “Чор девон” ларининг дебочасини шундай байт билан бошлаганлар: Ашрақат мин акси шамсил каъси анвор-ул-худо, Ёр аксин майда кўр деб жомдин чиқди садо. (Яъни, ҳақиқат (ҳидоят) нурлари қуёш косасидан акс этиб чи¬қиб кела бошлади, ёрнинг…

Аъзам Қозихўжа. Мулоқот мақоми

Аъзам Қозихўжа, тадқиқотчи МУЛОҚОТ МАҚОМИ Турк алфозини иъжоз[1] мақомига кўтаришни орзулаган Навоий ўзидан аввалги иъжоз мақомига етган салаф шоирлар билан катта замонда мулоқотга киришади. Саъдий, Ҳофиз, Жомий ижоди билан мулоқотдан иъжоз мақомидаги ғазаллар, Низомий ва Деҳлавийлар билан бўлган мулоқотдан учинчи буюк…

Қозоқбой Йўлдошев. Моҳиятни англатиш йўли

Қозоқбой Йўлдошев, Профессор МОҲИЯТНИ АНГЛАТИШ ЙЎЛИ  Инсон ўзининг ўткинчилигини англагандан буён яшаган умрини абадий­лаштиришга уриниб келади. Одамнинг бу борадаги интилишлари бадиий адабиётда, айниқса, ёрқин ва жозибали йўсинда намоён бўлади. Шу боисдан бадиий адабиётнинг моҳиятини англаб етиш нафақат филолог мутахассис, балки…

Узоқ Жўрақул. «…Телбага йўқдур қалам»

Узоқ Жўрақул, филология фанлари номзоди «…ТЕЛБАГА ЙЎҚДУР ҚАЛАМ» Шекспир асарларидаги ақл чегарасига сиғмайдиган телбалар, содда-айёрлар, масхарабозлар образи, персонажлар аро муносабатлардаги номутаносибликлар, ҳаракат ва нутқ жараёнидаги мантиқсизликлар, сюжет чизиғида кузатиладиган фавқулодий узилишлар ўқувчида гоҳ ҳайрат, гоҳ тушунмовчилик, гоҳида жиддий эътироз уйғотади.…

Абдулахат Қаҳҳоров. Маърифат осмонидаги юлдуз

Абдулахат Қаҳҳоров, социология фанлари доктори, профессор МАЪРИФАТ ОСМОНИДАГИ ЮЛДУЗ Ўрта асрлардаги буюк Шарқ мутафаккири, ўз ижоди билан ижтимоий фалсафа, тилшунослик, мантиқ, адабиётшунослик, шеърият, ижтимоий лингвистика, табиатшунослик ривожига улкан ҳисса қўшган, бой мероси жаҳон фани тараққиётига жиддий таъсир кўрсатган Маҳмуд Қошғарийнинг…