Адабиётшунослик

МАҲМУД ШОИР СЎЗИНИНГ ЖАРАНГИ

Бадиий асарни тушуниш, англаш, ҳис этиш, унинг гўзаллигини сезиш, таъсирини туйиш, бошқаларга юқтириш, ёлғизликда эслаш – ҳар бир инсонда кечадиган индивидуал руҳий ҳолат, албатта. Бироқ англанган, тушунилган, хаёл уфқида...
Давоми »
Адабиётшунослик

БОБУРИЙ МИНОРАЛАР

Ҳиндистон сеҳру жозибаси билан қадим-қадимдан бутун дунё аҳлини оҳанрабодай ўзига тортиб келган мамлакат. Қадимги ҳинд эпослари, эртак-афсоналари эллараро кезиб юради. Буни ўқиган, эшитган, кўрган ҳар қандай одам ҳинд заминига...
Давоми »
Адабиётшунослик

ОЗОД КЎНГИЛ ҲИКОЯСИ

Замонавий ўзбек ҳикоячилиги бугунгача бир нечта хронологик ҳамда поэтик босқичларни босиб ўтган бўлса, буларнинг орасида ўзининг бадиий тасвир усули ва қаҳрамонлар табиати нуқтаи назаридан алоҳида ажралиб тарадиган босқич мустақиллик...
Давоми »
Адабиётшунослик

СЎЗНИ ТОВЛАНТИРАЁТГАН ШОИР

Атоқли шоир Икром Отамурод бир суҳбатида шундай деган эди: “Шоир шеър ёзишда сўзларни ҳисоб-китоб қилиб ўтирмайди. Шеър ёзиш режали иш эмас. Шеър­нинг мисралари, қофиялари табиий йўсинда қуйилиб келаверади. Уни...
Давоми »
Адабиётшунослик

ШОИРНИНГ БЕТАКРОР УМР КИТОБИ

Адабиёт – ҳаёт кўзгуси. Кўзгу бўлганда ҳам инсон ва жамият ҳаётини бор мураккаблиги билан акс эттириши жиҳатидан у санъатнинг бошқа турларидан алоҳида ажралиб туради. Тарихий шароит, ижтимоий-сиёсий ҳаёт адабиётда...
Давоми »
Адабиётшунослик

ТАРИХГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ

Ёзувчи, драматург ва тарихчи олим Абдуқаҳҳор Иброҳимов ўзининг навбатдаги кенг қамровли асари – “Илдизим ва ўзим”ни беҳудага “тарихий ҳужжатли роман” деб атамаган. Бу тарихий ҳужжатли романда мемуаристика, эссе, рисола,...
Давоми »
Адабиётшунослик

ИККИ ДОСТОН ҲАҚИДА

Ўзбекистон халқ шоири Омон Матжоннинг “Очиқ деразалар”идан тортиб, “Қуш йўли”сини ҳам ўз ичига олган йигирма уч йиллик (1970-1993 йиллар) қизғин ижоди маҳсуллари билан танишган йилларим шоир ижодига тааллуқли бирор-бир...
Давоми »
Адабиётшунослик

ХХ АСР ХИВА ТАЗКИРАЧИЛИГИ

Мумтоз адабиётшуносликнинг асосий жанрларидан бири бўлган тазкира туркий тилда Алишер Навоий ижодида илк бор кузатилган бўлса, Навоийдан кейинги туркий ва форсий тазкирачилик тараққиётига “Мажолис ун-нафоис” сезиларли таъсир кўрсатгани бу...
Давоми »
Адабиётшунослик

УСТОЗНИНГ УЧ САБОҒИ

Талабаларга дарс берганларнинг ҳаммаси ҳам устоз деган номга муносиб бўла олмас экан. Буни шу даргоҳда таҳсил олганларнинг гап-сўзларидан ҳам илғаб олиш мумкин. Очил Тоғаев шундай эътирофга сазовор бўлган домлаларимиздан...
Давоми »
Адабиётшунослик

ЗАРАФШОН ВОДИЙСИ АДАБИЙ МУҲИТИДАН ЛАВҲАЛАР

Зарафшон водийси қадимий маскан. Водийнинг ўрта қисмида жойлашган Зиёвуддин, Кармина воҳалари узоқ ўтмишга эга бўлган кўркам манзиллар ҳисобланади. Салтанат соҳиби Амир Абдулаҳадхоннинг (1893-1910) Миёнкол маркази бўлмиш Карминада яшаб мамлакатни...
Давоми »