Category Archives: 2011 йил, 5-сон

Наима Алиқулова. Мажзуб Намангоний “Соқийнома”си

Соқийнома Шарқ мумтоз шеъриятининг лирик жанрларидан бири бўлиб, у фалсафий, ахлоқий ва ижтимоий мавзуларни ёритувчи, шоирнинг маънавий-руҳоний олами, эстетик қарашларини ифодаловчи ҳажман йирик шеър сифатида таърифланади. Соқий ва май мазкур жанрнинг анъанавий тимсоллари бўлиб, соқийга мурожаат орқали шоир ҳаёт ва…