2010 йил, 4-сон

Абдураззоқ Обрўй. Ҳазиллар

ҚЎШНИЛАРИМ Битта уйда яшаймиз, Ким баландда, ким пастда. Наҳорги ош дейишса, Тўпланамиз бир пастда. Бир қўшнимиз мансабдор, Баланд курси эгаси. Бири эса бозорда, Бор янги “Нексия”си. Қалампир қалампир-да, Қўшсанг...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Шерали Турдиев. Маърифат ва истиқлол фидойиси

Ашурали Зоҳирий ХХ асрнинг бошлари ва 20-йилларда Туркистондаги маданий ва маърифий ҳаётнинг таниқли намояндаларидан бири эди. Лекин у 30-йиллар охирида қатағонга учраб, ҳаёти ва фаолияти, мероси узоқ йиллар ўрганилмай...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Дилнавоз Юсупова. Фурқатнинг “илми шеър қоидаи авзонини баёни” дастхати

Шарқ шеършунослигининг асосини аруз илми ташкил этади. Даставвал, араб олими Халил ибн Аҳмад томонидан яратилган бу таълимот, кейинчалик араб олимларидан Ибн Абду Раббиҳнинг “Ал-иқду-л-фарид”, Ибн ас-Саррожнинг “Меъёр фи авзони-шеър”,...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Исломжон Ёқубов. Адиб соғинган манзил-маъволар

Истиқлол йилларида даврнинг интилишлари билан қалам аҳлининг бадиий идрок этиш услуби ўртасида ўзаро пайвасталикнинг юзага келиши ифода тарзида ҳам ижтимоийликни келтириб чиқармоқдаки, бу илгари кўрилмаган янгиликдир. Бунинг намуналаридан бири...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Сувон Мели. “ЯНГИ ТАНҚИД” (Ғарб адабиётшунослигидаги бир оқим ҳақида)

Муттасил ўтишга мойил вақт ҳаётни, адабиётни ва адабий таффакурни тўхтовсиз янгилаб боради. Вақт-замон тақозоси билан адабиётни, хусусан, бадиий асарни тамоман бошқача баҳолаш зарурияти, аниқроғи, эҳтиёжи пайдо бўладики, бу нарса...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Бегойим Холбекова. Ўзбек тилидан инглиз тилига таржималар тарихидан

Ўзбек адабиёти жаҳондаги энг қадимий адабиётлардан бири ҳисобланади. “Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари”нинг 2003 йилда нашр этилган биринчи жилди (тузувчилар – профессорлар Насимхон Раҳмон ва Ҳамидулла Болтабоев) сўзбошисида ўзбек адабиётининг...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Сўз хизматида кечаётган умр (Маҳмуд Саъдий билан суҳбат)

– Инсоннинг шаклланишида, ҳатто, пайти келиб касб танлашида оиланинг, болаликнинг ўрни муҳим. Боланинг оила муҳити, унинг муаммолари – иссиқ-совуғини эрта англаши, ундаги қийинчиликларга аралашиб яшаши баъзан унинг келажагини ҳам...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Ғулом Каримий. Пайғамбарнинг хирқаси. Эссе

2009 йил август ойи бошида, Шаҳрисабз туманига сафарим чоғида, ҳамроҳим – Лайлакон қишлоғи фуқароси, собиқ курсдошим Манзар Абдулғайров Қамаши туманидаги Катта Лангар қишлоғида ҳазрат пайғамбаримиз Муҳаммад саллаллоҳи алайҳи васалламнинг...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Муаттархон Жўраева. Фаолият ва масъулият

Адабиётнинг бош масаласи – инсон шахсини тарбиялашдир. Инсон деган сўз адабиёт учун умумийроқ, янграйди, чунки ҳар қандай инсон ҳам шахс бўлолмайди, адабиётнинг вазифаси – шахс етиштириш. Бу вазифа –...
Давоми »
2010 йил, 4-сон

Дилмурод Қуронов. Портретдаги мусаввир сийрати

Танқидчиликдаги адабий портрет истилоҳи, тўғрироғи, унинг асоси тасвирий санъатдан ўзлашгани барчага маълум. Тасвирий санъатдаги портрет кишининг мусаввир тасаввуридаги акси – унда прототипнинг мусаввирга аён бўлган моҳияти оний лаҳзадаги қиёфасида...
Давоми »